hoe addetra
projectmanagement
addetra amsterdam splitsen projectmanagement

Projectmanagement

 

Addetra kan het management van vastgoedprojecten voor u verzorgen. Dit kan variëren van kleinschalige verbouwingen, herontwikkelingen en/of (kantoor)transformaties van vastgoedobjecten tot de realisatie van nieuwbouwprojecten.

Juridisch
Voor het realiseren van uw bouw- en/of verbouwingsplannen zijn vaak vergunningen vereist. Tevens dient er te worden getoetst aan het bestemmingsplan, de welstandscriteria en het beleid. In overleg met de diverse overheden kunnen we voor u bepalen welke mogelijkheden er zijn of kunnen worden gecreëerd. Verder is het van belang dat de verkoop- en/of verhuur documentatie aansluit bij de nieuwe situatie. Addetra zal er voor zorgdragen dat deze wordt vertaald in de benodigde juridische stukken.


Bouw
Addetra kan tevens het bouwmanagement verzorgen. We kunnen u in dit gehele traject begeleiden en ondersteunen.


Commercieel
Om voor een goede verkoop en/of verhuur te zorgen van uw project zullen we onderzoek plegen om zodoende de juiste markpositie te bepalen voor het project. Dat het project aansluit bij de juiste doelgroep(en) is daarbij uitermate belangrijk.

 Als deze doelgroep(en) helder in kaart is gebracht zullen we de beste strategie bepalen om de producten in de markt te zetten.


Verkoop/verhuur
Voor de verkoop en/of verhuur kunnen in overleg met u, één of meerdere makelaars inschakelen. Addetra zal aanspreekpunt zijn voor zowel de makelaar als voor u. Addetra zal de makelaar aansturen, bijstaan en voorzien van alle verkoopdocumentatie om zodoende uw project succesvol af te ronden.


Meer- en minderwerk
Voor een goede begeleiding van de wensen van de eindgebruiker kan Addetra de kopersbegeleiding verzorgen.

Verder zullen we het gehele proces op gang houden en alle betrokken partijen stimuleren en enthousiasmeren zodat het eindresultaat optimaal is.

management vastgoed

 

projectmanagement vastgoed


verkoopmanagement

management onroerend goed

Een greep uit onze diensten

- Opstellen planningen
- Opstellen vergaderschema's
- Notuleren vergaderingen
- Doelgroepenonderzoek
- Beoordeling plannen
- Aansturen architect
- Aansturen constructeur
- Aansturen notaris
- Aansturen makelaar
- Aanvraag vergunningen
- Offertes aannemers
- Selectie aannemers
- Opstellen marketingplan
- Verzorgen PR en Communicatie
- Kopersbegeleiding
- Overleg overheden
- Opstellen bouw- en grondrente
- Bouwbegeleiding
- Vlekkenplan

 Enkele trefwoorden

Creatief, enthousiast, visie, begeerte, kennis, woonwensen, eindgebruiker, duurzaam, leefomgeving, intensief, marktpositie, deskundig, comfort, ervaring, doelgroepen, passie, emotie, research.Management, projecten, verkoop, bouw, begeleiding, onderzoek, ontwikkeling, vastgoed, vergunningen, bestemmimng, PR, communicatie, makelaar, kopersbegeleiding, analyse, planning, beleid, proces.


Energielabel, huurpuntentelling, haalbaarheidsstudie, transformatie, kantoren, welstandscriteria, EPA, BMA, omgevingsvergunningen, samenvoegen, woningonttrekking, omzertting, concept, realistatie, begeleiding, WWS, verduurzamen, product, succes

facebook addetra
linkedin addetra
twitter addetra
contact addetra