hoe addetra
splitsen
addetra amsterdam splitsen projectmanagement

Splitsen


Wat is splitsen? Als een pand bestaande uit meerder woningen en/of bedrijfsruimten en u wilt deze woningen en/of bedrijfsruimten afzonderlijk verkopen dient het pand te worden gesplitst in appartementsrechten.


In veel gevallen is voor het splitsen van een pand in Amsterdam een splitsingsvergunning nodig. De splitsingsvergunning wordt afgegeven door het stadsdeel waarin het pand is gelegen.


Om een splitsingsvergunning te verkrijgen dient het pand, de woningen en/of bedrijfsruimten te voldoen aan de kwaliteitseisen van splitsen. Daarnaast kent Amsterdam en de afzonderlijke stadsdelen een splitsingsbeleid.

Om te kunnen bepalen of uw pand gesplitst kan worden dient het te worden getoetst aan het splitsingsbeleid en de bestemming.


Addetra kan voor u onderzoeken door middel van een Quickscan of uw pand gesplitst kan worden. Daarnaast kunnen we u begeleiden in het gehele splitsingstraject.

Addetra heeft een goed netwerk bij de gemeentelijke instanties, is deskundig en heeft goede kennis van het actuele splitsingsbeleid. Door de complexiteit van het splitsingstraject kan het raadzaam zijn om een deskundige te raadplegen voordat u aan het splitsingstraject begint. Addetra staat voor u klaar om deze zorg uit handen te nemen en u te behoeden voor valkuilen.


Als uw pand is gesplitst kunnen de appartementsrechten die zijn ontstaan afzonderlijk worden verkocht.

splitsingsburo

 

splitsingsbureau


splitsingen amsterdam

Wat kunnen wij voor u betekenen?

1. Onderzoek Stadsdeel en overige gemeentelijke instanties:
- Onderzoek pandenarchief
- Opvragen informatie uit het VRA
-  Onderzoek naar status, bestemming en orde
-  Onderzoek naar de mogelijkheden om te kunnen splitsen
- Onderzoek brandveiligheidsaspecten
- Onderzoek bestaande gegevens fundering
2. Opstellen “Quickscan”
3. Opstellen casus en bespreking met Stadsdeel
4. Opstellen huurpuntentellingen (woningwaarderingssysteem)
5. Opstellen bouwkundig rapportage
6. Het verzorgen van de benodigde (splitsings)tekeningen
7. Het verzorgen van het funderingsonderzoek
8. Het verzorgen van “gedragscode splitsen”
9. Het opstellen van informatiebrieven naar huurders
10. Indienen van de splitsingsaanvraag
11. Het verzorgen van de verklaringen van gas- en elektrakeuring;
12. Het organiseren en bijwonen van de eindinspectie door BWT
13. Het verzorgen van de (privaatrechtelijke) splitsing bij de notaris
14. Overleg met de OGA over de erfpacht (indien van toepassing)

 

Enkele trefwoorden

Energielabel, huurpuntentelling, haalbaarheidsstudie, samenvoegen, woningwaarderingsstelsel, EPA, BMA, woningonttrekking, vergunningen, funderingsonderzoek, welstandscriteria, bouwtechnische opname, BWT, splitsingstekening, bouwkundige tekening, WWS, verduurzamen, keuring, quickscan

facebook addetra
linkedin addetra
twitter addetra
contact addetra