hoe addetra
omgevingsvergunning
addetra amsterdam splitsen projectmanagement

Vergunningen


Addetra kan voor u de aanvraag opstellen en indienen met betrekking tot omgevingsvergunningen en/of andere vastgoed gerelateerde vergunningen.

Omgevingsvergunning
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Voorheen waren dit afzonderlijke vergunningen waarvan de bouwvergunning de meest bekende is.

Overige vergunnigen

- Samenvoegvergunning
- Woningonttrekkingsvergunning
- Object- opbreekvergunning


De aanvragen kunnen worden ingediend voor bestaande bouw en voor nieuwbouw. Afhankelijk van uw wensen, de mogelijkheden binnen het beleid, de welstandscriteria en het bestemmingsplan kunnen we voor u bepalen welke vergunningen noodzakelijk zijn.

Toetsen
Wilt u nog geen vergunning indienen maar wilt u wel weten wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het beleid, de welstandscriteria en de bestemming? Dan kunnen we voor u een beginselaanvraag of een voorinformatieverzoek indienen. Door een dergelijke aanvraag in te dienen kunt op korte termijn uitsluitsel krijgen van de gemeente over de mogelijkheden zonder veel kosten te maken aan leges voor een vergunningsaanvraag.

Bestemming wijzigen
Mochten uw plannen niet binnen de huidige bestemming passen dan kunnen we voor u onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een vrijstelling of een wijziging van het bestemmingsplan.


vergunning

 

omgevingsvergunning


bouwvergunning

Wat kunnen wij voor u verzorgen?

 

- Constructieve berekeningen
- Contructieve tekeningen
- Funderingsonderzoek
- Asbestrapportage
- Verkennend bodemonderzoek
- Werkplan
- Sloopplan
- Monumenten omschrijving
- Bouwkundige tekeningen
- Bouwkundige opname
- Bouwbegeleiding
- Offertes aanvragen
- Detailtekenen
- Bestektekeningen
- Werktekeningen
- Daglichttoetredingstoets
- Brandveiligheidstoets
- Vetilatieberekeningen
- Warmteweerstandberekeningen


 

Enkele trefwoorden
Samenvoegen, object, vastgoed, vergunning, woningonttrekking, bouwen, wonen, monumenten, omgevingsvergunning, opbreek, aanvraag, loket, bestemming, welstand, beleid, bouwvergunning

 

 

Energielabel, huurpuntentelling, haalbaarheidsstudie, transformatie, kantoren, welstandscriteria, EPA, BMA, omgevingsvergunningen, samenvoegen, woningonttrekking, omzertting, concept, realistatie, begeleiding, WWS, verduurzamen, product, succes

facebook addetra
linkedin addetra
twitter addetra
contact addetra