hoe addetra
Quickscan splitsen
addetra amsterdam splitsen projectmanagement

Quickscan


Wat houdt onze Quickscan in? Wij doen voor een een kort onderzoek naar de mogelijkheden met betrekking tot uw woning, pand of vastgoedobject.


Wat wordt er onderzocht?

- Bestemming
- Status (orde)*
- Onderzoek naar registratie
- Beleidstoets
- Welstandstoets


Als uw wilt weten wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot uw vastgoed dan kunnen we voor u een Quickscan opstellen.

Enkele voorbeelden:

- Quickscan Splitsen
- Quickscan Samenvoegen en/of onttrekking
- Quickscan Omzetting of Transformatie
- Quickscan Nieuwbouw
- Quickscan Herontwikkeling
- Quickscan Omgevingsvergunning

 

In de Quickscan komt uiteindelijk een conclusie te staan met de mogelijkheden voor uw vastgoedobject.

Naar aanleiding van de resultaten uit de Quickscan kunnen we u een passend voorstel doen voor de begeleiding van een vervolgtraject.

* Met status wordt bedoelt of het wel of geen Rijks- of gemeentelijk monument is. Daarnaast kan uw object ook een bescherm Stads- of Dorpsgezicht zijn. Ook kan een object een bepaalde "orde" hebben.

splitsen amsterdam

 

splitsen appartementsrechten amsterdam


splitsen amsterdam

Enkele trefwoorden

Creatief, enthousiast, visie, begeerte, kennis, woonwensen, eindgebruiker, duurzaam, leefomgeving, intensief, marktpositie, deskundig, comfort, ervaring, doelgroepen, passie, emotie, research.


Management, projecten, verkoop, bouw, begeleiding, onderzoek, ontwikkeling, vastgoed, vergunningen, bestemmimng, PR, communicatie, makelaar, kopersbegeleiding, analyse, planning, beleid, proces.Samenvoegen, object, vastgoed, vergunning, woningonttrekking, bouwen, wonen, monumenten, omgevingsvergunning, opbreek, aanvraag, loket, bestemming, welstand, beleid, bouwvergunning

 

 

Splitsen, huurwoning, beleid, vergunning, appartementsrecht, splitsingsakte, tekening, bouwkundig, kwaliteitseisen, fundering, onderzoek, BWT, inspecteur, BMA, keuringen, splitsingstraject

facebook addetra
linkedin addetra
twitter addetra
contact addetra