Nieuwsbericht 20/06/2022

Het woonbeleid moet zich richten op gelijkere behandeling van huren en kopen. De eigen woning moet daarom worden belast in box 3. Huishoudens mogen een deel van hun pensioenvermogen gebruiken om een huis te kopen.Gemeenten en hun inwoners moeten profiteren van nieuwbouw via een belasting op de waardestijging van de grond (planbatenheffing) en huurregulering moet op termijn worden afgeschaft.Met deze en tal van andere ingrepen kan de vastgelopen woningmarkt op termijn worden vlotgetrokken, aldus economen van ABN Amro, ING en Rabobank en tal van deskundigen in een gezamenlijk rapport.

Het is opmerkelijk dat de drie grote banken gezamenlijk aanbevelingen doen. Daarnaast droegen ook diverse deskundigen, onder wie Arnoud Boot (Universiteit van Amsterdam),Bas Jacobs (Erasmus Universiteit Rotterdam) enPeter Boelhouwer (TU Delft) bij aan het rapport.


De adviezen rond het eigen woningbezit klinken vertrouwd: woningbezit moet worden belast als vermogen (box 3), de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verlaagd en het eigenwoningforfait verhoogd. Deze belastingstijging voor woningeigenaren wordt (gedeeltelijk) gecompenseerd door lagere belasting op arbeid. De banken willen ook het maximale leenbedrag (loan-to-value) voor woningaankoop op termijn verlagen.


Contrair aan het huidige tijdsgewricht zijn de adviezen voor de huursector. Men wil op termijn het puntenstelsel geheel afschaffen: verhuurders moeten zelf kunnen bepalen hoeveel huur ze vragen. Zo wordt het voor beleggers aantrekkelijk om te investeren in woningbouw. De jaarlijkse huurstijging voor zittende huurders wordt beperkt tot de ontwikkeling van de aanvangshuren in de regio. Verder willen de economen weer af van de opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht. Daardoor zou de woningnood juist groter worden.


Al deze 'neoliberale' ideeën staan volledig haaks op de richting die minister De Jonge is aangeslagen. Hij heeft juist nog aangekondigd ook de middeldure huren te gaan reguleren. De economen zeggen er bij sommige adviezen overigens wel bij om die "pas in te voeren als de woningschaarste is afgenomen."Dat kan gezien de huidige wooncrisis nog heel lang duren.

Tenslotte willen de bankeconomen de huurtoeslag afschaffen en vervangen door een woontoeslag voor huurders én kopers met een laag inkomen. Dat beschermt woningeigenaren tegen een plotselinge inkomensval en past in de beweging voor een gelijkere behandeling van kopen en huren.

Bron: klik hier voor het originele artikel

Offerte

Contactformulier

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Voornaam:*

Opmerkingen:

Achternaam:*

Mail:*

Telefoonnummer:*

Contact


Jacob Obrechtstraat 51 Unit 16

1071 KJ Amsterdam

T 020-4281017

M info@addetra.com

Copyright ©

Nieuwsbericht | 07/07/2022

Aan het eind van het tweede kwartaal van 2022 waren er in Amsterdam 1.579 woningen te koop. Dat is een stijging van 77 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, zo blijkt uit de jongste woningmarktcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Verruiming van het aanbod past in een nationale trend. Over heel Nederland waren er eind juni ruim veertig procent meer woningen te koop dan in het eerste kwartaal van 2022.


“Het is goed om te zien dat er meer aanbod beschikbaar komt op de markt, hier is zoals we weten heel veel behoefte aan”, zo verklaart Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam. Maar het absolute aantal woningen dat te koop staat is volgens hem nog steeds erg laag en voldoet niet aan de behoefte die er is.

In alle stadsdelen is sprake van stijging van het koopwoningaanbod: van plus 32 procent in Zuidoost tot bijna een verdubbeling in West. Er werden in het tweede kwartaal van dit jaar bijna tweeduizend woningen verkocht. Dit is een stijging van 32 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.


De lichte daling van de woningprijzen in de eerste drie maanden van 2022 heeft zich niet doorgezet. Wel zijn de prijsstijgingen minder extreem dan in vorige kwartalen. De gemiddelde transactieprijs per m2 steeg het afgelopen kwartaal met vijf procent naar 7.961 euro. In bijna alle stadsdelen zijn huizen het afgelopen kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 duurder geworden, met uitzondering van Zuidoost. Daar daalde de transactieprijs per m2 min 2 procent naar 4.542 euro. Het betreft overigens slechts 84 transacties. De stijging elders in de stad varieert van 2,9 procent in West (m2 prijs 8.969 euro) tot 6,9 procent in Centrum (m2 prijs 9.040 euro).


In Amsterdam werd het afgelopen kwartaal gemiddeld 12,8 procent boven de vraagprijs betaald.

Bron: klik hier voor het originele artikel

Offerte

Contactformulier

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Voornaam:*

Opmerkingen:

Achternaam:*

Contact


Jacob Obrechtstraat 51 Unit 16

1071 KJ Amsterdam

T 020-4281017

M info@addetra.com

bel

Copyright ©

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.