Nieuwsbericht | 09/06/2022

Nieuwsbericht | 01/06/2022

In zijn blog bespreekt Fred Tromp de contradicties op de woningmarkt. Enerzijds is er een woningtekort, maar mensen die een woning willen delen worden in veel steden belemmerd door beperkingen, opgelegd door de (lokale) overheid. Maar het lijkt erop dat Amsterdam het tij wil keren en woningdelen door drie personen weer toe wil staan. 


Coliving is ontstaan in een periode waarin de vastgoedprijzen met dubbele cijfers stegen. De lage rentestand in de afgelopen 10 jaar heeft een enorm opdrijvend effect gehad. Het vinden van een leuke koopwoning in de stad was nooit eenvoudig maar is in deze periode simpelweg onbereikbaar geworden voor grote groepen kopers.


Als je niet kunt kopen dan ga je huren en helemaal als je aan het begin van je wooncarriere staat. Maar de sociale sector zit al tijden op slot met lange wachtlijsten. De vrije sector markt in Nederland is wel toegenomen maar blijft klein met 7% van de totale woningen in Nederland. Na de temperingen als gevolg van corona, vertoont de huurmarkt weer de vertrouwde stijgingen. Het vinden van een geschikte huurwoning wordt steeds moeilijker.


Kleine betaalbare appartementen

Om de betaalbaarheid te bevorderen reageert de markt door steeds kleinere appartementen te bouwen. Ter compensatie worden grotere gemeenschappelijke ruimten aangeboden. Anderzijds besluiten veel jongeren met 3 of 4 vrienden een woning te betrekken. Zie hier het ontstaan van Coliving.


In 2020 verschijnt het CBRE publicatie Europe Coliving Report. Coliving wordt daarin een grote toekomst toegedicht. CBRTE definieert Coliving als het gebruik van een prive-woonruimte aangevuld met met gemeenschappelijke ruimten. De “community” is een belangrijke toegevoegde waarde.


De belangrijkste redenen voor de stijgende vraag zijn volgens de onderzoekers:


  • 1. De trek naar de grote stad onder jonge professionals neemt nog steeds toe. 75% van de EU bevolking woont in een stedelijk gebied en naar verwachting zal dit groeien naar 84% in 2050. De banengroei vindt voornamelijk plaats in de grote steden.
  • 2. De betaalbaarheid. Waar het eigen woningbezit steeds verder wegdrijft van de gemiddelde jonge werker, is huren de enige andere optie. Maar ook huurwoningen zijn grotendeels onbereikbaar geworden, dat geldt voor de sociale en de vrije sector woningen.
  • 3. Sociale veranderingen.  Gebeurtenissen die mensen aanzetten tot kopen zoals trouwen en het krijgen van kinderen vinden steeds later plaats, dit geldt met name voor vrouwen. Technologie en social media veroorzaken toenemende eenzaamheid.


Vervolgens worden de meest interessante Europese steden geanalyseerd en vergeleken. Londen en Amsterdam, Madrid, Milaan en Wenen hebben de beste papieren.


Lijst met beperkingen

Toch komt Coliving in de grote steden in Nederland maar moeizaam tot stand. In 2019 maakt het gemeentebestuur van Amsterdam Coliving onmogelijk door maximaal twee personen (niet zijnde één huishouden) per woning toe te staan. Al snel volgen Den Haag, Rotterdam en andere steden met vergelijkbare beperkingen. Grotere woningen die door meerdere personen bewoond worden, het zogenaamde woningdelen, is geen uitweg meer voor de huurwoningzoeker. En in mei van dit jaar lanceert onze minister van Volkshuisvesting zijn plan om het puntensysteem op te trekken. Dit zal het bouwen van kleine appartementen onaantrekkelijk maken.


Deze beperkingen zullen de tekorten op de huurmarkt alleen maar doen toenemen en dan vooral in de grote steden. Prijsregulering lijkt een belangrijker doel te zijn dan het oplossen van het woningtekort. Wat gaat de overheid nog meer bedenken om de huurmarkt helemaal tot stilstand te brengen?


Kennelijk hebben de heren en dames politici in Amsterdam dit gevaar ook gezien. Onlangs werd het Amsterdams Akkoord gepresenteerd door PvdA, Groen-Links en D66. De coalitie wil het woningdelen voor drie personen weer mogelijk maken. Het is te hopen dat de andere grote steden snel volgen.

Slecht geïsoleerde huizen mogen vanaf 2030 niet meer verhuurd worden. Het kabinet wil verhuurders zo dwingen snel te investeren in bijvoorbeeld dubbel glas. Dat scheelt huurders een hoge energierekening.


Dat is onderdeel van een serie plannen van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) om de zogeheten verduurzaming van woningen betaalbaar te houden voor iedereen. De komende decennia moeten huizen massaal van het gas af en op andere manieren worden verwarmd. Dat kost veel geld en lang niet iedereen kan dat betalen.


De plannen zijn nog niet allemaal even ver uitgewerkt. Een van de onderdelen is dat slecht geïsoleerde huizen niet meer mogen worden verhuurd vanaf 2030. Met woningcorporaties zijn al afspraken gemaakt om huizen met energielabel E, F en G de komende jaren te verbeteren of te vervangen.  Maar het kabinet wil ook particuliere huurders dwingen iets te doen aan tochtige woningen. In Nederland zijn nu nog zo'n 1,5 miljoen huurwoningen die niet voldoen aan de eisen. 


,,We studeren nog op de sancties die we kunnen opleggen als er toch slecht geïsoleerde woningen worden verhuurd’’, zegt De Jonge. ,,Mogelijk volgt dan een boete of krijgen huurders automatisch huurverlaging. Hoe dan ook willen we huurders beschermen tegen een te hoge energierekening. Verhuurders hebben een duwtje in de rug nodig om te investeren in isolatie, omdat de opbrengst in de vorm van minder stookkosten immers voor de huurder is en niet voor hen.’’ 


Overigens komt er een uitzondering voor monumentale huizen waarbij isolatie niet altijd mogelijk is. Verhuurders kunnen wel een beroep doen op subsidieregelingen die in het leven zijn geroepen voor huiseigenaren om woningen beter te isoleren.


Waterpomp

Onlangs werd al bekend dat het kabinet wil dat  huiseigenaren vanaf 2026 verplicht worden ten minste een hybride waterpomp te laten installeren wanneer zij hun cv-installatie vervangen. Zo wil het kabinet afdwingen dat mensen sneller overstappen op een verwarming die minder of geen aardgas gebruikt. In 2050 moeten vrijwel alle huizen van het aardgas zijn afgesloten.


Om van het gas af te gaan is vaak meer nodig dan alleen de cv vervangen. Zo moeten huizen vaak ook beter worden geïsoleerd en moeten er als het even kan zonnepanelen worden geïnstalleerd om te voorkomen dat mensen een torenhoge stroomrekening krijgen. Dat kost veel geld. Om ervoor te zorgen dat iedereen dat kan betalen, wil het kabinet het makkelijker maken om een lening af te sluiten. Zo kunnen mensen met lagere inkomens vanaf 1 oktober aanstaande geld lenen bij het Warmtefonds van de overheid tegen 0 procent rente.


Daarnaast worden subsidieregels versoepeld. De subsidiebedragen voor isolatie en (hybride) warmtepompen zijn per 1 januari 2022 verhoogd van 20 naar 30 procent bij het nemen van twee of meer maatregelen, zoals bijvoorbeeld isolatie van dak en spouwmuren. De Jonge wil dat iemand straks ook voor één isolatiemaatregel al subsidie kan krijgen: ,,Alleen krijgt iemand dan maar 15 procent van de kosten vergoed. Zo hopen we mensen wel te blijven prikkelen zoveel mogelijk te doen.’’


Warmtefonds

Nu al is er via het Warmtefonds voor zo'n 700 miljoen euro aan leningen verstrekt aan huiseigenaren. ,,En dat bedrag zal flink oplopen. Het kabinet  is vooralsnog niet van plan een plafond aan te leggen in hoeveel geld er wordt uitgeleend. Dat is nodig om de drempel om te investeren zo laag mogelijk te maken. Lenen via het Warmtefonds is vaak tegen lagere rentes dan bij de bank en met een langere terugbetaaltijd.’’


Twee weken geleden kwam De Jonge ook al met een stel plannen om iets te doen aan de torenhoge woonlasten van mensen. Zo mogen verhuurders in de toekomst voor een woning niet meer vragen wat ze willen, als het aan de minister ligt. Net als bij sociale huurwoningen worden er normen gesteld aan hoe hoog de huurprijs mag zijn bij woningen op de zogeheten vrije markt.

Mail:*

Telefoonnummer:*

Bron: klik hier voor het originele artikel

Offerte

Contactformulier

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Voornaam:*

Opmerkingen:

Achternaam:*

Bron: klik hier voor het originele artikel

Offerte

Contactformulier

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Achternaam:*

Mail:*

Voornaam:*

Telefoonnummer:*

Opmerkingen:

Contact


Jacob Obrechtstraat 51 Unit 16

1071 KJ Amsterdam

T 020-4281017

M info@addetra.com

Contact


Jacob Obrechtstraat 51 Unit 16

1071 KJ Amsterdam

T 020-4281017

M info@addetra.com

Copyright ©

Copyright ©

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.