Nieuwsbericht | 17/05/2022

Nieuwsbericht | 07/04/2022

Het kabinet kondigt vandaag aan dat vanaf 2026 hybride warmtepompen de standaard worden voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat bij vervanging van de cv-installaties mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit een hybride warmtepomp, maar ook alternatieven zoals de volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn mogelijk. Het kabinet wil hiermee voor leveranciers, installateurs en woning- en gebouweigenaren duidelijkheid bieden en wijzigt hiervoor het besluit bouwwerken leefomgeving, ook wel bouwbesluit genoemd.


Minister De Jonge: ‘De urgentie van verduurzaming is groot en het tempo moet omhoog. Ook voor ieders portemonnee is het beter als we minder aardgas gebruiken. Daarom wil het kabinet dat vanaf 2026 de hybride warmtepomp de standaard wordt als de cv-ketel aan vervanging toe is. Samen met installateurs en leveranciers wil het kabinet een omslag maken. Voor woningen die niet geschikt zijn, of als een woning op korte termijn op een alternatief voor aardgas wordt aangesloten, is er uiteraard een uitzonderingsmogelijkheid.’


Minister Rob Jetten: ‘Vanaf 2026 wordt de (hybride) warmtepomp de norm voor het verwarmen van woningen die niet op een warmtenet worden aangesloten. Een warmtepomp levert namelijk niet alleen een forse gasbesparing op, maar is ook nog goed voor de energierekening en het klimaat. In de tussentijd, slaan we de handen ineen met fabrikanten en installateurs om in de komende jaren meer monteurs op te leiden en de productie van warmtepompen in Nederland op te schalen.’


Forse besparing van aardgas

Door over te stappen op meer duurzame verwarmingsinstallaties kan veel aardgas worden bespaard, dat is goed voor het klimaat en zorgt voor een lagere energierekening. Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een cv-ketel. Doordat de cv-ketel op koude dagen bijspringt is de hybride warmtepomp voor veel woningen geschikt, en kan zowel op korte als lange termijn (in combinatie met een duurzaam gas) bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dit leidt tot gemiddeld 60% besparing op het aardgasverbruik. In goed geïsoleerde woningen kan ook direct worden overgestapt naar een volledig elektrische warmtepomp, deze gebruikt helemaal geen aardgas. In een deel van Nederland is of komt een warmtenet beschikbaar, ook dat is een duurzame manier om de woning te verwarmen.


Normering verwarmingsinstallaties vanaf 2026

Het kabinet bereidt normering voor zodat deze in 2026 in kan gaan. Met de normering worden eisen gesteld aan de efficiëntie van de verwarmingsinstallatie. Dat betekent dat bij vervanging van de huidige cv-ketel mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief. Voor woningen die niet geschikt zijn, of op korte termijn op een ander alternatief voor aardgas worden aangesloten (bijvoorbeeld een warmtenet), is er een uitzonderingsmogelijkheid. Om de ontwikkeling van deze techniek te ondersteunen, biedt het rijk subsidie op de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. Deze subsidie is vanaf dit jaar verhoogd naar gemiddeld 30%. Tot en met 2030 heeft het kabinet €150 mln. per jaar gereserveerd om woningeigenaren te blijven ondersteunen bij de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. Daarnaast is er financiering via het Nationaal Warmtefonds, met een rentetarief van 0 procent voor lage- en middeninkomens, beschikbaar.


Kabinet trekt samen op met installateurs en fabrikanten

Het kabinet trekt hierin samen op met de installatiebranche (vertegenwoordigd door Techniek Nederland) en de fabrikanten (vertegenwoordigd door de Nederlandse Verwarmingsindustrie en de Vereniging Warmtepompen). Techniek Nederland zet alles op alles om ervoor te zorgen dat er voldoende warmtepompmonteurs zijn. Door te zorgen dat er straks in iedere regio een opleidingslocatie is waar monteurs zich kunnen laten bijscholen en door het ontwikkelen van specifieke opleidingen voor zij-instromers. Techniek Nederland gaat monteurs ondersteunen door tools die bijvoorbeeld laten zien welke woningen geschikt zijn voor (hybride) warmtepompen. Woningeigenaren worden geholpen doordat er kwaliteitseisen gesteld gaan worden aan producten, installaties en vakmanschap. Fabrikanten investeren in een forse opschaling van de productie, onder andere door op korte termijn drie extra productielocaties in Nederland te openen. Daarnaast komen er meer trainingsfaciliteiten voor monteurs. Hybride warmtepompen worden eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en uniformer. Dit zorgt voor goedkopere apparaten die veel makkelijker te installeren zijn.

Voor het eerst in twee jaar daalt in de gemeente Amsterdam de prijs van een koopwoning, zo blijkt uit recente marktcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Gemiddeld ligt de verkoopprijs in de eerste drie maanden van 2022 6 procent onder de prijs in het laatste kwartaal van vorig jaar. Niet alleen de transactieprijs daalt; ook de gemiddelde prijs per vierkante meter laat een daling zien.


De transactieprijzen in de verschillende stadsdelen vertonen een wisselend beeld. In Oost liggen de transactieprijzen in het eerste kwartaal van 2022 6 procent onder de prijzen een kwartaal eerder. In Centrum en Zuid is het verschil respectievelijk -2 en -1 procent. In stadsdeel West is daarentegen sprake van een stijging van 4 procent ten opzicht van het laatste kwartaal van 2021. Makelaars verklaren die stijging uit een sterk stijgende verkoop van tussenwoningen.


Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaars Vereniging Amsterdam, trekt uit deze cijfers nog niet de conclusie dat de woningmarkt een kentering doormaakt. “Met de cijfers van één kwartaal, nu al de conclusie trekken dat de markt gaat veranderen is mijns inziens te vroeg. We zien wel voor het eerst in een lange tijd niet alleen maar stijgende cijfers, zet deze tendens het komende kwartaal door dan kunnen we daar meer over zeggen. Het kan goed zijn dat de huidige markt met oplopende inflatie, stijgende rente, hogere energieprijzen en de oorlog in Oekraïne invloed gaat hebben op de woningmarkt. Vooralsnog ga ik er vanuit dat we kunnen spreken van een klein briesje; een beweging die wat afkoeling geeft op de oververhitte woningmarkt.” MVA makelaars verkochten in de gemeente Amsterdam in het eerste kwartaal 1.478 woningen, dit is een daling van ruim dertig procent ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. 


Elders in de regio varieert het beeld, afhankelijk van het woningtype. In de agglomeratie Haarlem daalde de prijs van een tussenwoning het afgelopen kwartaal ten opzichte van het laatste kwartaal van 2021 met een kleine 2 procent; de prijs per vierkante meter daalde in gelijke mate. Appartementen werden in een kwartaaltijd, zowel transactieprijs als prijs per vierkante meter, nog wel ruim 2 procent duurder.


In de Zaanstreek daalde het afgelopen kwartaal de gemiddelde transactieprijs van een appartement weliswaar met 2 procent, maar steeg de prijs per vierkante meter ten opzichte van het laatst kwartaal van 2021 met meer dan 4 procent. De gemiddelde transactieprijs van een tussenwoning bleef nagenoeg gelijk, maar ook daar steeg in vergelijking met eind vorig jaar de prijs per vierkante meter met 4,5 procent.

In Flevoland steeg de gemiddelde prijs van een tussenwoning -de grootste categorie- met 3,1 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2021. De transactieprijs per vierkante meter laat een stijging  zien van 1,4 procent.

Bron: klik hier voor het originele artikel

Offerte

Contactformulier

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Voornaam:*

Opmerkingen:

Achternaam:*

Contact


Jacob Obrechtstraat 51 Unit 16

1071 KJ Amsterdam

T 020-4281017

M info@addetra.com

Bron: klik hier voor het originele artikel

Offerte

Contactformulier

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Voornaam:*

Opmerkingen:

Achternaam:*

Mail:*

Telefoonnummer:*

Copyright ©

Contact


Jacob Obrechtstraat 51 Unit 16

1071 KJ Amsterdam

T 020-4281017

M info@addetra.com

Mail:*

Telefoonnummer:*

Copyright ©

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.